Start fra
$26.95 USD
Månedlig
Goblin
Disk Space
25 GB
Bandwidth
100 GB
RAM
256 MB
SWAP
1024 MB
Start fra
$46.95 USD
Månedlig
Dwarf
Disk Space
50 GB
Bandwidth
150 GB
RAM
768 MB
SWAP
2048 MB
Start fra
$67.95 USD
Månedlig
Fairy
Disk Space
80 GB
Bandwidth
200 GB
RAM
1024 MB
SWAP
2048 MB
Start fra
$97.95 USD
Månedlig
Wizard
Disk Space
120 GB
Bandwidth
300 GB
RAM
1536 MB
SWAP
4096 MB